VZESTUP SATANSKÝCH SKUPIN A OVLÁDNUTÍ SVĚTA

15. května 2013 v 15:14 | light7 |  Víra
Moje dcero, pověz mým dětem, že had se chystá vymrštit. Nesmí si dovolit, aby spadly do
jeho ďábelské léčky, ze které není návratu.
On, had, má mnoho podob. Jeho následovníci, jimž vymyl mozky příslibem moci a slávy, se
teď spolčili a spřádají intriky jak realizovat na světě řadu událostí, jež způsobí nevýslovný
zármutek, bolest a zděšení.
Moje děti nebudou moudřejší. Ty děti, jimž byla ukázána pravda, a které jsou vedeny Mnou,
jsou statečné duše. Zoufale se snaží varovat svět před těmito hroznými skupinami, jejichž
frakce působící ve všech směrech, všechny mající jen jeden cíl. Jsou infiltrovány v každé
zemi, na všech úrovních úřadů a jednají v tajnosti.
Existují také nevinní členové, část této ďábelské společnosti, kteří si neuvědomili realitu
pravdy. Místo toho se zabývají svou prací, dělají dobré skutky, bez toho, že by pochopili zlé
činy, jež jejich starší páchají v tajnosti. Nemylte se, tito starší jsou oddanými následovníky Satana a provádějí rituály zbožňování, které, kdyby je zahlédli jiní lidé, zvraceli by hrůzou z
obscénních činů Satanských rituálů a projevů věrnosti slibům Zlého, jež jsou jádrem jejich
organizací.
Vy, jež považujete slova mých statečných duší za zábavná, slyšte Mě teď. Neschopnost
chápat pravdu a nevyslyšením těchto statečných hlasů si zničíte život, svou víru, svoje
živobytí. Tito zlí lidé už dlouho připravují spiknutí k převzetí moci. Jejich práce je zřejmá v
mnoha, mnoha krajinách, ale je prováděna takovým způsobem, že ty děti, jež vykonávají
svou každodenní práci, si neuvědomují, co se děje.

Had se chystá ke skoku teď!

Když říkám, že se had chystá ke skoku, tak tím myslím teď. On a jeho zkažená ďábelská
armáda pyšných a hladových bestií jdou rychle a s rozhodností v každé oblasti života
způsobem, jehož si nejste vědomi. Chtějí vás všechny ovládnout, a to přes banky, moderní
komunikaci, vojsko, náboženské organizace a vlády. Dejte si pozor a teď poslyšte!
Nejsou to konspirační teorie
Moje varování a varování mých milovaných dětí jsou považována za konspirační teorie.
Naneštěstí nejsou. Tato situace, má dcero, nepřišla znenadání. Ta skupina, a mám teď na
mysli jednu z nich, už po staletí připravuje spiknutí, intrikuje a získává nové členy z horních
vrstev. Ty, kteří je v minulosti odhalili, ty zavraždili. V běhu staletí zavraždili státníky, včetně
renomovaných a talentovaných osob. Jsou to pokrevní bratři, hltající maso lidstva.

Satanské relikvie

Vzdávají poctu obscénním relikviím a znamením, které požaduje had. Nedejte se mýlit, tato
skupina je mocná a děsivá. Je tak mocná, že bude těžké dostat se z jejích spárů, když vaše
živobytí, strava a peníze budou na ní závislé.
Moje děti, mnoho, mnoho lidí v mocenských strukturách, ve vládách, v bankách, v
potravinovém průmyslu a v humanitárních organizacích nemá tušení, co se děje a ani ho
nebudou, až do konce velikého soužení, jež brzy nastane, mít. Potom uvidí vystupovat šelmu,
jež zavede náhlou změnu, a tehdy vy všichni budete bojovat jako nikdy předtím, abyste se
ukryli, před tímto ďábelským režimem.
Jakmile šelma a její přívrženci budou ovládat vaše peníze, tak budou ovládat všechno, mimo
jednoho. Nikdy nemohou a nesmí se pokoušet ukradnout vám vaše duše. A toto je přesně
ono, o co se budou snažit. Když nevěříte těmto poselstvím, potom Já - pomocí modliteb, jež
žádám od svých přívrženců - se budu modlit, aby vás zasáhlo světlo. Prosím vás, abyste
sledovali a dávali si pozor na znamení těchto ďábelských, silných, hladových bestií, jež
slintají při plánování a falešné slávě, kterou získají.
Neudělejte chybu domněnkou, že kontrola vaší schopnosti vydělávat peníze a přístupu k nim,
jim bude stačit. Ne, budou chtít daleko víc. Budou chtít kontrolovat, co jíte, co pijete a kde
žijete. Abyste ochránili sebe, musíte udělat následující kroky.

Vyhledejte ochranné příbytky

Prosím, najděte si jako skupina věřících ochranné příbytky. Pošlu vám světlo, které vám
pomůže přežít. Začněte pěstovat vlastní stravu. Začněte si hromadit potraviny, které si
dokážete odložit stranou. Začněte plánovat tak, jakoby měla přijít ničivá pohroma. Vězte, že
temnota sestoupí do té míry, že k tomu, abyste přežili, musíte být připraveni.Poslouchejte hlasy proroků. Neudělejte stejnou chybu, když můj lid neposlouchal proroka
Noe. Obrátili se k němu zády. Odmítali ho poslouchat. Žili si svůj každodenní život, jedli a
smáli se v úplné nevšímavosti hrozivého osudu, jemuž šli v ústrety.
Teď povstaňte. Obraťte se na mého Věčného Otce, aby vás vedl. Připravte svoje rodiny na
nadcházející temnotu, která všechno pronikne a kterou teď nemůžete pochopit. Modlete se,
modlete se, modlete se, abyste měli odvahu nepřijmout znak šelmy. Satan se pomocí své
ďábelské armády pokusí zavést to, co se na první pohled bude zdát jako identifikační znak.
To vám bude dáno a prezentováno jako nevyhnutelnost k tomu, abyste si mohli vybírat
peníze, kupovat potraviny, cestovat, žít ve vašich domovech a podnikat. To bude totální
kontrola. Vy a vaši praví političtí představitelé budete bezmocní.
Naléhám na ta média, jež nejsou nakažena touto ďábelskou skupinou, aby se dobře dívala,
na to, co se děje. Odhalte všechny ty, kteří podporují hada a jeho armádu, avšak dělejte to
opatrně.
Moje děti, obávejte se této skupiny a vězte, že ona skutečně existuje, a že tvrzení statečných
a odvážných lidí, kteří se snaží ji odhalit, jsou pravdivá.
Pro ty, kteří si asi myslí, že jak může poselství z božského zdroje nechat vyklíčit takový
senzační "nesmysl", říkám: Znovu se zamyslete. Jděte a přečtěte si Písmo. Slova, obsažená v
důvěrné Knize mého Otce, jsou správná. Vyprávějí o událostech z dávných časů. Přinášejí
pravdu, aby vás vedla k Bohu. Slova mých proroků tehdy a dnes představují plnou pravdu o
nadcházejícím životě.
Varování, obsažené v Knize Janově, i když si dnes mnozí myslí, že je těžké je rozluštit,
obsahuje události, jež se teď začnou odvíjet.
Kniha Zjevení přesně předpovídá série událostí, jejichž původcem bude Satan v blížícím se
konci časů. Ví, že jeho dny jsou sečteny. Mým nebohým dětem, jež ho zbožňují, ale řekne, že
je čeká jiný, mnohem lákavější ráj, než ten, jenž byl slíben Bohem. Proto, ve svém konečném
boji s mým Věčným Otcem udělá cokoliv, aby ukradl tolik duší, co jen bude moci, před tím,
než sestoupí hněv mého Otce.
On, Satan, spěchá. Jděte jinou cestou. Braňte své rodiny a modlete se tak, jak jste to už
dlouho nedělali. Modlitba vás bude všechny ochraňovat. Obnovte si svou víru, a když na zem
sestoupí třídenní tma, moji následovníci budou moci snadno osvětlit své příbytky. Ta děsivá a
strašná tma, kterou nedokáže pochopit žádný člověk, bude černější než noc.
Nevěřící a ti, kteří zpívají chvály k oslavě šelmy, poznají v této chvíli pravdu, protože
neuniknou temnotě, až bude sestupovat.
Povstaňte teď, mé děti, a bojujte. Plánujte svoje přežití těla a duše až se ďábelské činy
těchto lidí začnou odvíjet před vašima očima.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Věříte v Ježíše Krista?

Ano 73.7% (14)
Ne 21.1% (4)
Jsem ateista 5.3% (1)

Komentáře

1 Luz Luz | 4. prosince 2013 v 10:13 | Reagovat

Toto pochází z katolického výkladu doby konce. Ve skutečnosti ale z Bible plyne spíše to, že věřící  před dobou soužení dostanou proměněná duchovní těla a budou vzati do nebe. Hodně lidií dnes věří, že tahle událost je velmi blízko. V bibli vždy, když se konal Boží soud nad nějakým místem, jeho věrní byli předtím nejdřív vzati pryč na bezpečné místo - tak tomu bude i před soudem nad světem, církev (tzn. všichni věřící) tady nebude v tom nejhorším období celé historie světa.

2 light7 light7 | E-mail | Web | 4. prosince 2013 v 21:02 | Reagovat

[1]: Ehm...všichni věřící??? Ti pokrytečtí určitě ne...Ježíš říká, že většina světa půjde do ohně, tak to vypadá, že to bude hodně zlé...

3 Luz Luz | 6. prosince 2013 v 21:13 | Reagovat

No však věřící znamená u mě, že doopravdy VĚŘÍ v Krista, tedy nejsou pokrytci; být obojí zároveň mi nedává smysl.

4 Luz Luz | 6. prosince 2013 v 21:16 | Reagovat

No věřící znamená u mě, že doopravdy VĚŘÍ v Krista, tedy nejsou pokrytci; být obojí zároveň mi nedává smysl.
Ach jo, nějak mi ty komenty zas nefungujou, doufám, že se to tu neobjeví nakonec několikrát kvůli opakovaným neúspěšným pokusům o odeslání.

5 light7 light7 | E-mail | Web | 7. prosince 2013 v 12:01 | Reagovat

[4]: No, věřit můžou, ale taky záleží na tom jestli Ho ti věřící skutečně milují a poslouchají Ho...myslím hlavně ty co se chodí vyzpovídat k farářovi ten jim odpustí hřích, kterého se dopustili a jdou hřešit znova a pak se zase vyzpovídají nebo jsou věřící co věří JEN proto, že se bojí pekla a Krista skutečně nemilují věří jakože věří hlavně ať nejdou do pekla...Jak už ježíš říkal NE každý křesťan půjde do Království Nebeského...

V poslední době ty komentáře blbnou asi chyba serveru.

6 Luz Luz | 7. prosince 2013 v 16:39 | Reagovat

[5]: Jasně, s tím souhlasím. Ale někoho, kdo to bere takhle povrchně, bych ani jako opravdového věřícího nepočítala. A rozebírat specificky katolické praktiky jako např. tu zpověď by bylo také na dlouho - velmi se to celé odchýlilo od původně v podstatě jednoduchého poselství Nového zákona. Těm, kdo hřeší a prosí o odpuštění, Bůh odpouští (a rozhodně pro to nemusejí chodit za knězem), vždyť ví, že není v našich silách žít 100% dokonale, ale podstatnější je mít takový postoj, že z lásky k němu prostě hřešit nechci.

7 light7 light7 | E-mail | Web | 8. prosince 2013 v 12:46 | Reagovat

[6]: Jo přesně tak to myslím...přece když Boha milujeme, tak nebudeme hřešit...někteří křesťani Ho milují ze strachu, aby je neposlal do pekla...já Ho miluji proto, že z Něj všichni pocházíme a miluje nás i přes všechny naše chyby a selhání. je k nám milosrdný a milující a proč mu tu lásku neobětovat :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama