Květen 2013

RU 486

15. května 2013 v 21:14 | light7 |  Lidská krutost
Nestačím se divit co všechno člověk dokáže vymyslet a vytvořit kvůli svému pohodlí a své nezodpovědnosti vůči ještě nenarozené lidské bytosti. Podle mě začíná život splynutím spermie s vajíčkem. Každý má právo na život a nikdo nemá právo ho někomu brát. Potrat je vražda a ten, kdo provádí tuhle hrůzu porušuje jedno z Božích přikázání Nezabiješ a také základní listinu lidských práv.

Co je to RU 486 a jak působí?


RU 486 znamená smrtelné nebezpečí pro život nenarozených dětí a vážné nebezpečí i pro zdraví a dokonce život jejich matek. Je to technika, která se skládá ze 2 drog a je to třífázová procedůra (dle tesování v USA).

I. První návštěva na potratové klinice (1 den)

Ženy podstupují nejméně dva těhotenské testy, z toho je jeden obvykle prováděn ultrazvukem, protože "RU 486" může být použitý jen v 5 - 9 týdnu těhotenství.
Nejdůležitější bod: "RU 486" zabíjí nenarozené dítě, kterému začalo již tlouci srdíčko. Nejde o žádnou antikoncepci, protože žádoucí účinky se objevují až po oplodnění a implantaci.
Kdy "RU 486" funguje? Těhotná žena je mezi pátym a devátym týdnem těhotenstvím.
Žena užije dvě 300 mg potratové tabletky "RU486". Chvilku počká v nemocnici na pozorování nepříznivých (vedlejších) reakcí a potom může odejít domů.
RU 486 - je silný syntetický steroid (můžeme ho nazvat i hormonem).
Blokuje akce progesteronu, hlavního hormonu, nezbytného pro výživu dítěte, které se právě uhnízdilo v děložní sliznici.
Po podání RU 486 výhonky zárodku, které se již zanořily do děložní sliznice, pozvolna chřadnou, odumírají a odpadají. Dítě je mrtvé.
Pokud se preparát užije samotný, zabíjí 85% počatých dětí. Následuje-li po něm zásah prostaglandinem, je zabito 95% i více počatých dětí.

II. Druhá návštěva potratové kliniky (3 den)

Po 48 hodinách se každá žena musí vrátit na potratovou kliniku.
V tu chvíli mají pouze 3% žen za sebou potrat (doma) s vypuzením mrtvého dítěte.
Prakticky každá žena (97%) musí užít ve formě tablety 400 mg prostaglandin (PG) Cytotec:
Silný syntetický hormon (ne steroid)
Způsobuje stahy dělohy, která vylučuje krvavý obsah - mrtvé dítě
Cytotec je známý v tisku jako "misoprostol".
Byl vyroben G.D. Searlem a schválen na používání jako protivředový prostředek.
Searle odsuzuje zneužívání tohoto prostředku pro tak strašné účely. Není totiž určen pro těhotné ženy.
Prostředek schváleny na jedno použití může být legálně předepisován i na jiné zneužití.
Neexistuje předpis, který by určoval, kdy a jak může Správa potravin a léků nařídit používání Cytotecu spolu s RU 486.
Ženy na klinice musejí zůstat asi 4 - 6 hodin, aby počkali na případné komplikace nebo na úplný potrat.
60 - 70% žen zcela potratí již na klinice.
Ostatních 30 - 40% potratí své dítě až doma nebo v práci.III. Třetí návštěva potratové kliniky (7 - 10 den)

Žena jde na kontrolu asi týden po užití prostředku RU 486.
Při této návštěvě je efekt potratu u těhotných žen (5 - 7 týdnu), které dostaly i 2 drogovou dávku asi 90 - 95%.
Asi 5 - 10% žen nemá dokonalý potrat. A nebo dokonce nepotratí vůbec.
Ženy s nedokonaným potratem se podrobí výškrabu (D+C) zbytku tkání z dělohy.
Ženy, na které chemické preparáty neměly žádoucí účinek, se téměř všechny podrobí chirurgickému zákroku.
Jaká jsou nebezpečí?

I. Krátkodobá
Vážné krvácení (výrobce z Británie uvádi ve své literatuře, že 9% žen má velmi silné krvácení).
Zastánci RU 486 chtějí používat tento přípravek v rozvojových zemích, kde často ženy trpí chudokrevností.
Veliké krvácení může být až smrtelné a to především u žen, které žijí daleko od jakékoliv lékařské pomoci.
První pacientka, která užila RU 486 v Des Moines, Iowa test, řekla v rozhovoru pro časopis "TIME (12/5/94): "Šla jsem do čekárny. Měla jsem silné krvácení. Vyloučila jsem krevní sraženinu ve velikosti golfového míčku, což mě vyděsilo. Krvácení bylo velmi silné, silnější než při menstruaci.
Nausea - nucení k zvracení. Ta stejná žena dále řekla: " Chtělo se mi po několika hodinách po užití "RU 486" zvracet. Zvracela jsem celé tři dny. Šla jsem normálně do práce, ale byla jsem jako otrávená jedem. Nemohla jsem v sobě nic udržet.
Zvracení.
Bolest (výrobce z Británie uvádí, že 30% žen po užití prostředku vyžaduje léky (narkotika) na bolest).
Vážné komplikace můžou nastat u žen, které trpí astmatem, cukrovkou.
Smrt. (Nejméně jedna žena zemřela v přímé souvislosti s užitím RU 486, - Francouzka v roce 1991, od té doby se používá ve Francii jiný prostaglandin).
II. Dlouhodobá
Deformace plodu.
Deformace (poškození) plodu dítěte může nastat, když prostředek RU 486 nezapůsobí tak, jak by měl. Nebo, když se žena přeci jen rozhodne dítě donosit.
Dochází k tomu takto: RU 486 zbaví vyvíjející se dítě životně důležitého hormonu progesteronu a to v kritickém okamžiku organogeneze, ve chvíli, kdy se formují tělesné struktury a orgány. Prudce jedovatý umělý steroid RU 486 zabije většinu nenarozených dětí, ale nikoli úplně všechny. Ty, které přežijí budou mít s velkou pravděpodobností těžké vady končetin, podobných těm, které byly zaviněny preparátem Thalidomide.
Ženy v USA a Francii, které užijí RU 486, podepíší prohlášení, že jsou seznámeny s těmito fakty: "Když jsem se rozhodla dítě donosit, byla jsem varována, že dítě může být deformované (poškozené)".
Zastánci této chemické potratové metody o těchto potížích vědí.
Riziko poškození matčina vajíčka.
Prostředek RU 486 se dostane do každé části těla a teda i do vajíčka ženy.
Je tu nebezpečí, že silný syntetický steroid RU 486 může narušit (poškodit) ženské vajíčko a ublížit následnému potomkovi, i o několik let později. Tento způsob pozdního poškození se stal při syntetickém hormónu diethylstilbestrol (DES).
Psychické potíže
Klinické studie ukazují, že ženy po chirurgickém potratu trpí psychickými problémy.
Jedním z hlavních důvodů obhájců potratu RU 486" je, že chtějí přenést na ženy více kontroly a zodpovědnosti za celý průběh potratu. Při chirurgickém potratu provede zákrok lékař, přičemž žena přenáší část své zodpovědnosti právě na lékaře.
Při potratu užitím "RU 486" má zodpovědnost především samotná žena, která si sama potrat provede. Tento fakt může způsobit větší psychické potíže.
Neexistují žádné dlouhodobé studie, které by zjišťovaly negativní vedlejší účinky při užívání silných syntetických hormonů. Potíže se můžou ukázat až o několik let později.

Příběhy

"Katherine Foucault," - třicetiletá americká televizní producentka, která se podrobila potratu chemickým prostředkem "RU 486" ve Francii, vysvětluje v příběhu v HIPPOCRATES (2/95): "Při chirurgickém potratu jsem byla při vědomí" - řekla. "Byla použita pouze lokální anestéze. Cítila jsem nějakou bolest, ale druhý den jsem byla již v pořádku. Bylo to za mnou. Zapomněla jsem na to. Ale zážitek s preparátem RU 486 byl úplně jiný. Nebolelo to, ale měla jsem silné stahy. Když jsem čekala v koupelně na klinice, viděla jsem, že velmi silně krvácím. Bylo to velice téžké takto čekat... Sama jsem na toaletě tlačila tak dlouho, než jsem ucítila, že něco ze mě vyšlo. Asi minutu jsem se na to koukala. Chtěla jsem se toho dotknout. Je to tak maličké - pomyslela jsem si. Již za 8 měsíců mohlo toto být mé děťátko."

"Julie Beale" - 21 letá američanka, která si nechala chemický potrat "RU 486" provést též ve Francii. Toto je případ Julie, která studovala v Paříži. "Byla jsem na potratové klinice asi 6 hodin, než jsem to ze sebe konečně vyloučila. Když jsem se na to podívala, mělo to dvě tmavé tečky jako oči a nevyvinutou kostru." "To jste doopravdy viděla?" - zeptala jsem se. "Ano". "Jste si jistá?" V 49. dni by to měl být pouze jen malý "amnion" váček. "Často o tom přemýšlím, cítím se prázdná. Kdybych to vyloučila doma, určitě bych si to nechala. Nemohla bych to jen tak spláchnout do záchoda. Tady na klinice vám určí hranice, co můžete a nesmíte udělat. Tak je to asi lepší."

17-ti letá američanka, která podstoupila potrat užitím RU 486 ve Velké Británii, sdělila svůj zážitek "NEW YORK TIMES" (3/23/94): "Udělala nepříjemnou grimasu. V životě nezažila větší bolest než tuto. Užití prostředku RU 486 bylo horší než očekávala. Cítila jsem se jako bych umírala - řekla několik minut potom, co vypudila z dělohy 3-milimetrový zárodek dítěte. Velmi to bolelo. Stahy byly velice rychlé, měla jsem bolesti žaludku a bylo mi horko. Neustále jsem se chvěla..."


VZESTUP SATANSKÝCH SKUPIN A OVLÁDNUTÍ SVĚTA

15. května 2013 v 15:14 | light7 |  Víra
Moje dcero, pověz mým dětem, že had se chystá vymrštit. Nesmí si dovolit, aby spadly do
jeho ďábelské léčky, ze které není návratu.
On, had, má mnoho podob. Jeho následovníci, jimž vymyl mozky příslibem moci a slávy, se
teď spolčili a spřádají intriky jak realizovat na světě řadu událostí, jež způsobí nevýslovný
zármutek, bolest a zděšení.
Moje děti nebudou moudřejší. Ty děti, jimž byla ukázána pravda, a které jsou vedeny Mnou,
jsou statečné duše. Zoufale se snaží varovat svět před těmito hroznými skupinami, jejichž
frakce působící ve všech směrech, všechny mající jen jeden cíl. Jsou infiltrovány v každé
zemi, na všech úrovních úřadů a jednají v tajnosti.
Existují také nevinní členové, část této ďábelské společnosti, kteří si neuvědomili realitu
pravdy. Místo toho se zabývají svou prací, dělají dobré skutky, bez toho, že by pochopili zlé
činy, jež jejich starší páchají v tajnosti. Nemylte se, tito starší jsou oddanými následovníky Satana a provádějí rituály zbožňování, které, kdyby je zahlédli jiní lidé, zvraceli by hrůzou z
obscénních činů Satanských rituálů a projevů věrnosti slibům Zlého, jež jsou jádrem jejich
organizací.
Vy, jež považujete slova mých statečných duší za zábavná, slyšte Mě teď. Neschopnost
chápat pravdu a nevyslyšením těchto statečných hlasů si zničíte život, svou víru, svoje
živobytí. Tito zlí lidé už dlouho připravují spiknutí k převzetí moci. Jejich práce je zřejmá v
mnoha, mnoha krajinách, ale je prováděna takovým způsobem, že ty děti, jež vykonávají
svou každodenní práci, si neuvědomují, co se děje.

Had se chystá ke skoku teď!

Když říkám, že se had chystá ke skoku, tak tím myslím teď. On a jeho zkažená ďábelská
armáda pyšných a hladových bestií jdou rychle a s rozhodností v každé oblasti života
způsobem, jehož si nejste vědomi. Chtějí vás všechny ovládnout, a to přes banky, moderní
komunikaci, vojsko, náboženské organizace a vlády. Dejte si pozor a teď poslyšte!
Nejsou to konspirační teorie
Moje varování a varování mých milovaných dětí jsou považována za konspirační teorie.
Naneštěstí nejsou. Tato situace, má dcero, nepřišla znenadání. Ta skupina, a mám teď na
mysli jednu z nich, už po staletí připravuje spiknutí, intrikuje a získává nové členy z horních
vrstev. Ty, kteří je v minulosti odhalili, ty zavraždili. V běhu staletí zavraždili státníky, včetně
renomovaných a talentovaných osob. Jsou to pokrevní bratři, hltající maso lidstva.

Satanské relikvie

Vzdávají poctu obscénním relikviím a znamením, které požaduje had. Nedejte se mýlit, tato
skupina je mocná a děsivá. Je tak mocná, že bude těžké dostat se z jejích spárů, když vaše
živobytí, strava a peníze budou na ní závislé.
Moje děti, mnoho, mnoho lidí v mocenských strukturách, ve vládách, v bankách, v
potravinovém průmyslu a v humanitárních organizacích nemá tušení, co se děje a ani ho
nebudou, až do konce velikého soužení, jež brzy nastane, mít. Potom uvidí vystupovat šelmu,
jež zavede náhlou změnu, a tehdy vy všichni budete bojovat jako nikdy předtím, abyste se
ukryli, před tímto ďábelským režimem.
Jakmile šelma a její přívrženci budou ovládat vaše peníze, tak budou ovládat všechno, mimo
jednoho. Nikdy nemohou a nesmí se pokoušet ukradnout vám vaše duše. A toto je přesně
ono, o co se budou snažit. Když nevěříte těmto poselstvím, potom Já - pomocí modliteb, jež
žádám od svých přívrženců - se budu modlit, aby vás zasáhlo světlo. Prosím vás, abyste
sledovali a dávali si pozor na znamení těchto ďábelských, silných, hladových bestií, jež
slintají při plánování a falešné slávě, kterou získají.
Neudělejte chybu domněnkou, že kontrola vaší schopnosti vydělávat peníze a přístupu k nim,
jim bude stačit. Ne, budou chtít daleko víc. Budou chtít kontrolovat, co jíte, co pijete a kde
žijete. Abyste ochránili sebe, musíte udělat následující kroky.

Vyhledejte ochranné příbytky

Prosím, najděte si jako skupina věřících ochranné příbytky. Pošlu vám světlo, které vám
pomůže přežít. Začněte pěstovat vlastní stravu. Začněte si hromadit potraviny, které si
dokážete odložit stranou. Začněte plánovat tak, jakoby měla přijít ničivá pohroma. Vězte, že
temnota sestoupí do té míry, že k tomu, abyste přežili, musíte být připraveni.Poslouchejte hlasy proroků. Neudělejte stejnou chybu, když můj lid neposlouchal proroka
Noe. Obrátili se k němu zády. Odmítali ho poslouchat. Žili si svůj každodenní život, jedli a
smáli se v úplné nevšímavosti hrozivého osudu, jemuž šli v ústrety.
Teď povstaňte. Obraťte se na mého Věčného Otce, aby vás vedl. Připravte svoje rodiny na
nadcházející temnotu, která všechno pronikne a kterou teď nemůžete pochopit. Modlete se,
modlete se, modlete se, abyste měli odvahu nepřijmout znak šelmy. Satan se pomocí své
ďábelské armády pokusí zavést to, co se na první pohled bude zdát jako identifikační znak.
To vám bude dáno a prezentováno jako nevyhnutelnost k tomu, abyste si mohli vybírat
peníze, kupovat potraviny, cestovat, žít ve vašich domovech a podnikat. To bude totální
kontrola. Vy a vaši praví političtí představitelé budete bezmocní.
Naléhám na ta média, jež nejsou nakažena touto ďábelskou skupinou, aby se dobře dívala,
na to, co se děje. Odhalte všechny ty, kteří podporují hada a jeho armádu, avšak dělejte to
opatrně.
Moje děti, obávejte se této skupiny a vězte, že ona skutečně existuje, a že tvrzení statečných
a odvážných lidí, kteří se snaží ji odhalit, jsou pravdivá.
Pro ty, kteří si asi myslí, že jak může poselství z božského zdroje nechat vyklíčit takový
senzační "nesmysl", říkám: Znovu se zamyslete. Jděte a přečtěte si Písmo. Slova, obsažená v
důvěrné Knize mého Otce, jsou správná. Vyprávějí o událostech z dávných časů. Přinášejí
pravdu, aby vás vedla k Bohu. Slova mých proroků tehdy a dnes představují plnou pravdu o
nadcházejícím životě.
Varování, obsažené v Knize Janově, i když si dnes mnozí myslí, že je těžké je rozluštit,
obsahuje události, jež se teď začnou odvíjet.
Kniha Zjevení přesně předpovídá série událostí, jejichž původcem bude Satan v blížícím se
konci časů. Ví, že jeho dny jsou sečteny. Mým nebohým dětem, jež ho zbožňují, ale řekne, že
je čeká jiný, mnohem lákavější ráj, než ten, jenž byl slíben Bohem. Proto, ve svém konečném
boji s mým Věčným Otcem udělá cokoliv, aby ukradl tolik duší, co jen bude moci, před tím,
než sestoupí hněv mého Otce.
On, Satan, spěchá. Jděte jinou cestou. Braňte své rodiny a modlete se tak, jak jste to už
dlouho nedělali. Modlitba vás bude všechny ochraňovat. Obnovte si svou víru, a když na zem
sestoupí třídenní tma, moji následovníci budou moci snadno osvětlit své příbytky. Ta děsivá a
strašná tma, kterou nedokáže pochopit žádný člověk, bude černější než noc.
Nevěřící a ti, kteří zpívají chvály k oslavě šelmy, poznají v této chvíli pravdu, protože
neuniknou temnotě, až bude sestupovat.
Povstaňte teď, mé děti, a bojujte. Plánujte svoje přežití těla a duše až se ďábelské činy
těchto lidí začnou odvíjet před vašima očima.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus