Březen 2013

Uctívání Ježíše

31. března 2013 v 21:20 | light7 |  Víra
Na facebookové stránce pana Orteka jsem narazila na pěknou ukázku toho, jak katolíci uctívají Ježíše Krista:

Možná to bude pro někoho rána, ale úplně nejzákladnějším podvodem katolické církve je KŘÍŽ, z něhož udělala KULT-ovní předmět.

Kříž. Symbol Utrpení našeho Pána. Proč jej katolická církev vybrala? Proč katolická církev uctívá ukřižovaného Ježíše? Proč se modlí a nosí na krku Ježíše v jeho nejhroznější chvíli? Proč nosí na krku a uctívá MRTVÉHO JEŽÍŠE?

Katolické církvi se podařilo tímto odporným symbolem znechutit a znesvětit celé křesťanství jako takové. Z příejmných kostelů udělal mrazivé mrtvé HROBKY, kde se uctívají mrtvoly, lebky a ostatky "svatých".. Místo, kde je ZIMA, hrůza, řeči o pekle a utrpení a především - kde všemu vévodí ukřižovaný Ježíš....

Samotné toto gesto je rouháním. Není pochopitelně špatné vytvořit obraz Ukřižování jako takového, jako ilustraci určité části Ježíšova života. Udělat z něho ale středobod náboženství, to je věru odporné....

Katolické křesťanství je MRTVÉ, stejně jako její symbol...

Pro mne osobně bylo největším šokem modlářství, které se právě na VELIKONOCE vzdávalo kříži. Kříži, který byl nástrojem smrti našeho Spasitele.

Na katolických velikonočních oslavách římskokatolické ovečky chodí jedna po druhém ke kříži (většinou bez ukřižovaného Pána) a klaní se před ním. Tento satanský rituál, skrytý v rouše křesťanství, se doslova nazývá UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE.

Co je moc, to je moc... Právě před takovýmto uctíváním varovali ranní křesťané - modlářství jako takové...

Praví církve nemají ve svém středobodu obraz Ukřižovaného, ale obraz Zmrtvýchvstalého, VZKŘÍŠENÉHO JEŽÍŠE KRISTA. Toho, který se ukázal apoštolům.

TOHO, KTERÝ JE DNES ŽIVÝ.

Proč by se měl Ježíš vlastně uctívat v podobě ukřižování, když DNES ukřižovaný není? Když dnes je Živý a ve své oslavené podobě? Nedává to smysl ani trochu, ale katolické církvi se tento základní podvod stále dobře daří tajit.

Napadlo by totiž někoho z obyčejných lidí, že samotný "symbol křesŤanství" je vlastně výsměchem křesťanství jako takového?

Popisovali bibličtí lidé létající předměty?

14. března 2013 v 10:48 | light7 |  UFO a záhady
Na sránkách http://gnosis9.net/ jsem narazila na fórum na téma Jak poznáme Slovo Boží? Jeden člověk mě svým projvem a svými teoriemi zaujal. Jistý pan Petr Gejdoš píše:

1)Evidentně (si já myslím) jasném popisu létajícího předmětu, v Bibli "znalci" překládanému ze sloba "kabod" jako "Sláva Boží", kdežto mnou překládanému "vznášejícím se těžkém něčem" alias nějakém letadle. Pokud se Vám přesto vše řečené jeví, že zrovna "Sláva Boží" dělá rachot, šlehá plameny a má jakési křídla=vrtule, kola a či co ještě - potom tyto technické aspekty vysvětlete, co podle Vás znamenají čistě duchovně.

2)Budu zcela vděčný za jakýkoliv smysluplný jiný výklad toho, co podle Vás může znamenat, když někdo někomu nabídne, aby snědl nějakou jakby knihu = svitek a naplnil si jí břicho a střeva.

Já bych totiž klidně šel již i dále - mám nachystané toho více a měl jsem v plánu to účelně logicky gradovat. Mým cílem je totiž odhalit, že v Bibli je řada mylných překladů, které potom těm textům dávají nesmyslný význam a obsah. Jenže jsme se zasekli hned na počátku, na tom nejjednodušším, kde netřeba být vůbec znalec, aby člověk viděl správný obsah.. Předběžně řeknu hnedle, kam jsem chtěl jit jako druhý krok - podívejte se třebas na Genesis, kterak a proč vlastně lidé stavěli Babylonskou věž a na špatný překlad slova "šem".

viz zde:

Genesis 11. kapitola
4. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.

To je přece tak flagrantní omyl, tento překlad, že pokud se na tomto neshodneme a Vy nenahlédnete, jaká je toto nesmyslnost, potom silně váhám, zdali má smysl pokračovat v takové "věroučné výuce". Slovo "šem" je sumerské "mu" a fakticky nejvlastnější význam je "soubor rozhodujících znalostí o nějakém oboru činností" a přeneseně se zde jedná o něco, co umožňuje létání, čili znalost letecké nějaké techniky.

Ti lidé stavěli onu Babylonskou věž jako energetické zařízení a zde onen "šem" bylo to, co bylo tzv. "nebeskou komorou" - nejčastěji se s tím lze setkat v mýtech o "létající bohyni Ištar" alias Innaně. V egyptských "Knihách mrtvých" se potom píše, že až se "posadí či vsadí" šem = mu na nějaké technické zařízení, že to umožní zemřelému faraonovi vystoupat na nebe a odlet na "Planetu milionů let".

Souvislost je zcela jasná - ti lidé chtěli postavit zařízení, které jim umožní létat a až potom dává ten text smysl !

4. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.

Čili se zde říká, že když budou moci létat, budou mít k sobě blíže, tedy takto letecky. Kdybyste nesouhlasila a měla nějaké opět duchovní vysvětlení - sem s ním. Hlavně aby to dávalo ten smysl, že by skutečně musel biblický Hospodin říkat toto:

5. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.
6. A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
7. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.
8. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.
9. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

Přece, kdyby si skutečně chtěli jen zjednat jakousi slávu či jméno, jak jest nám vnuceno pochybným překladem to chápat - copak by toto byl důvod, aby Bůh lidi rozeštval ?

Nemluvě o tom, že Bab-illim = brána boží. Je to odvěké sídlo boha Marduka a jedno z původních předpotopních měst. Celý tento biblický příběh má samozřejmě jasný sumerský předobraz a jedná se o součást jedné z "Válek u pyramid". Dochovaly se i obrazy na keramických deskách, kde je vidět tato scena. Jedná se o zmaření lidské snahy o ovládnutí technické znalosti létání.

I mě připadá Starý zákon zvláštní. Spíš vypadá jako upravená kopie sumrských textů. V knize Genesis mě zaujala zmínka o Henochovi (Enochovi) 5:21-24, kde se píše, jak Enoch chodil s Bohem a pak ho vzal sebou na nebesa. Bohužel podrobnosti o Enochovi nalzneme pouze v apokryfech, jsou to texty vyřazné z Bible. Protože jsou v nich popisovány, tak neuvěřitelně a pro Křesťany nepřijatelné věci. Na toto téma je napsaný zjímavý článek: http://petrczernek.wordpress.com/2012/02/26/henoch-clovek-ktery-chodil-s-bohem/

Bibličtí lidé popisovali Boha jako někoho kdo dělá rámus a šlehá plameny. Popisovali jak dělá rámus, až se hory třesou a lvi se schovávají do díry (popisovali super sonický třesk?).

O mimozemských tchnologiích dávné doby se mluví v dokumentu Vetřelci dávnověku:

Co si o tom myslíte? Stvořil naše těla samotný nejvyšší Bůh? Nebo bohové z Vesmíru (Anunnaki?) a vdechli našim tělům dech života (Duši)? Jak to popisují sumerské tabulky.

Je tohle možný?

10. března 2013 v 15:39 | light7 |  Články
Musela jsem se pozastavit nad tím, jak některé ženy dokážou nenávidět děti. Chápu, že děti mít nechcou. Nemám nic proti tomu. Nechápu to, jak se o dětech nenávistně vyjadřují. Tady jeden komentář ze zpovědnice.cz:

"co se mi nelíbí na fakanech? To, jak to slintá, řve, při představě, že bych musela něčemu takovýmu utírat záda celý zaliskaný od hoven mě berou mdloby a celkově jsem na to vůbec alergická, jen když to vidím v televizi, mám chuť tomu dupnout na ten hnusnej xicht a hlavu. Navíc je to tak odporný, že ani nejde poznat, kde to má p*del a kde hlavu.. "

Dalším příkladem je moje spolužačka. Říkala, že kdyby byla těhotná, rozřezala by si břicho. Nikdy mít parchanta nebude. Ještě se o tom hádala s učitelkou. Celá hodina zabitá. Někteří spolužáci s toho měli ohromnou srandu.
Ještě, že se takové ženy rozhodujou o sterilizaci.

Nechápu takovou nenávist. Kde se to v těch ženách bere?