Září 2012

Nadace Keshe zve vlády světa na prezentaci převratných technologií

10. září 2012 v 20:26 | light7 |  Ostatní
Nadace Keshe, údajně vlastnící patenty k převratným technologiím, které by vyřešily problémy světa a zabránily dalšímu válčení, zaslala vládám světa (zřejmě v červenci 2012?) prostřednictvím jejich ambasád v Belgii níže uvedené oficiální pozvání. Zní to ohromně nadějně.
První předběžná schůze se konala 6. dubna 2012, zřejmě za malého zájmu vlád, druhá předběžná schůzka se měla konat 6. září (informace nejsou zveřejněny), první prezentace technologií pak by měla být 21. září 2012.
Bohužel, i pokud je pravda, že nadace skutečně vlastní ony technologie, s jejich rozšířením to nebude mít snadné, jak se dočítám na jejich webu. Ten web je i těžko přístupný, jistě pod kontrolou temných špiclů, moje IP adresa je tam po několika přístupech už zablokována ...
Tyto informace, jakkoli úžasné, těžko proniknou do médií, takže jediný a významný způsob, aby se lidé o těchto možnostech dověděli, bude asi blogosféra, a co si mezi sebou rozešleme maily ...
Nadace nemůže předem oznamovat místo a čas konání akcí, protože riskuje policejní zásah, což už se jim stalo v Kanadě, a dosud nedostali zpět zabavené materiály, hrozí jim různá obvinění a soudní stíhání ... prostě něco jako Reich nebo Tesla, i ty vláda potlačila ...
Ale i kdyby to s tím odhalením tak snadno a hned nevyšlo, aspoň víme, že ty technologie existují, že jsou lidé, kteří jsou schopni je uskutečnit, a můžeme použít sílu přitažlivosti a svou představivost, abychom jejich uskutečnění pomohli ...

Zdroj: http://keshefoundation.org/en/media-a-papers/keshe-news/316-the-world-peace-invitation-and-release-of-technology%20, (těžko přístupné)
http://jhaines6.wordpress.com/2012/09/07/the-greatest-disclosure-event-ever-to-be-released-to-the-world-today-in-belgium-by-the-keshe-foundation/
Překlad: OrgoNet


Výzva ke světovému míru a zveřejnění technologie
(Dopis zaslaný velvyslancům vlád v Belgii, asi v červencí 2012)

Po schůzce nadace Keshe s velvyslanci světa, kteří byli pozváni 21. 4. 2012 do Bruselu, jde nyní naše pozvání ke všem státům světa, prostřednictvím jejich velvyslanců a vůdců, aby se zúčastnili schůze nadace Keshe v Ninove v Belgii (nebo na jiném místě, které si státy zvolí).

Jak vaše excelence velvyslanci vědí, pozvali jsme již dříve zástupce každé země na první prezentaci naší technologie 21. dubna 2012.

Velvyslanci některých států tuto schůzi navštívili, a jiní se rozhodli ignorovat výzvu kvůli nátlaku jiných států, a rozhodli se neúčastnit se nebo se v poslední chvíli stáhli.

Při tomto druhém pozvání (na 6. září 2012) přímo a jednoznačně vyzýváme vůdce vašich států, aby určili kvalifikované jednotlivce, kteří se mohou zúčastnit nadcházející schůze Nadace 6. září jako zástupci svých vlád.

Důvody pro toto pozvání jsou následující:

21. září zveřejní nadace Keshe první fázi své vesmírné technologie a gravitačních a magnetických systémů (Magravs), kterou vyvinula, všem vědcům celého světa současně, pro výrobu a duplikaci.

Od toho bodu přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv reálný význam.

A to proto, že jakmile bude pro veřejnost postaven a uveden do provozu první letový systém, doba cesty například z Teheránu do New Yorku bude maximálně asi 10 minut.

Nový letový systém umožní každému člověku z každého místa planety cestovat na stejnou vzdálenost za stejný čas a za téměř nulové náklady.

Letadlo nebude současnou radarovou technologií zjistitelné.

Energetická krize bude rázem vyřešena, a jakmile bude technologie uvedena do praxe, síly, které ovládají zásoby energie a skrze ně i současné finančni struktury, budou mít rázem prázdné ruce.

Brzy po zveřejnění naší vesmírné a energetické technologie zveřejníme technologii, která vyřeší světový nedostatek vody.

Jak jsme to udělali?

V minulých šesti letech používáme mezinárodní patentový systém, abychom zajistili, že každý stát a významní vědci mají ve svém vlastnictví kopie našich patentů.

(Ověřte si prosím na evropských a mezinárodních patentních serverech počet námi uložených patentů.)

Tím jsme zabránili každému možnému zablokování této technologie kterýmkoli jedincem či skupinou, a nyní většina států vlastní naše patenty na výrobu energie, lékařské systémy a cestování v prostoru.

Tímto způsobem jsme obešli dřívější metody zabraňování mezinárodního rozvoje, a nyní mají všechny státy stejnou možnost spolupracovat a vidět, že je tato technologie rozvíjena bezpečně.

Hlavním cílem je, aby naše technologie byla volně dostupná každé vládě ve prospěch všech jejích občanů.

Prostřednictvím systémů, které jsme vyvinuli, může mít každý stát přístup k takovému množsví energie, vody a potravy, kolik potřebuje, a rovněž k novým způsobům zdravotní péče a dopravy, to vše s velmi malými náklady.

Podle své charty Nadace Keshe a všechny její technologie patří všem lidem světa.

Patenty jsou vlastnictvím každého jednotlivce na této planetě a nemůže si na ně činit nárok kterákoliv jednotlivá osoba či stát.

To znamená, že veškerý příjem vytvořený technologíí náleží státu, který ji používá.

Vydáme seznam zemí pozvaných na schůzi 6. září 2012 a plné emailové adresy těch, kteří obdrželi pozvání, a je na vládě každého státu, aby zveřejnila, kdo z vašeho státu se zúčastní této schůze.

Než tento email dojde na vaše ambasády, bude jeho kopie vystavena na fóru Nadace a na webu, aby vaši občané byli informováni o nabídce, kterou jste dostali.

Pak bude na vás, abyste jim oznámili odpověď, a rovněž tak Nadaci, a my shromáždíme jména delegátů a oznámíme vašim představitelům, kde a jak se setkáme.

Po této schůzi bude prvním krokem učebního programu Nadace Keshe prezentace 21. září 2012, v níž se podělíme o své znalosti a vložíme je do rukou lidí celého světa.

Jakmile budou tyto technologie a jejich přínos známy široké veřejnosti, vůdci všech států budou muset rozhodnout, jakým způsobem je uskuteční ve prospěch všech.

V tomto bodě budou dvě možnosti:

Buď budeme pracovat společně, abychom změnili život všech na Zemi k lepšímu prostřednictvím správných vzorců chování,

anebo vyspělé státy světa zaznamenají v blízké budoucnosti příliv desítek tisíc přistěhovalců do velkých měst.

Jsme připravení, abychom prezentovali technologii vašim zástupcům v jakémkoli prostředí tak, aby mohli pochopit její realizaci a změny, které přinese.

Od nynějška můžeme ubezpečit, že žádné dítě ani dospělý nezemřou hladem ani žízní, a že žádný stát nebude napaden jiným,

protože možné vojenské aplikace nové technologie jsou tak úděsně destruktivní, že nebudeme mít jinou volbu než přijmout, že boj o zdroje na planetě je věcí minulosti.

Není nic špatného na ochraně státních zdrojů, ale nyní jako vůdci malých oblastí na Zemi

máte odpovědnost zajistit, aby dostupné zdroje byly sdíleny, a aby s použitím naší technologie byly zajištěny základní potřeby každého pokud jde o energii, vodu, jídlo a zdravotní péči.

Nadace Keshe nebere v úvahu barvu, národnost, náboženství či politickou příslušnost, a tato výzva směřuje ke každé vládě, aby určila tým vědců, kteří přijdou a uvidí naše technologie z první ruky.

Pak se vlády mohou rozhodnout, zda je využijí či ne.

Pokud budete ignorovat tuto výzvu, váš stát brzy nebude mít jinou volbu než řídit se státy, které se rozhodly technologie rozvinout.

Vytvořili jsme scénu pro změnu dráhy lidstva, a v příštích měsících ji uvidíme.

V blízké budoucnosti si lidé uvědomí, že jsme zde, abychom přinášeli prospěch vzájemně jeden druhému, a ne byli ovládáni, protože veškeré zdroje budou přístupné každému, ve stejnou dobu, a ve stejném rozsahu.

M. T. Keshe, zakladatel a ředitel Nadace Keshe (Nizozemí)

Sdílejte prosím toto video s co největším počtem lidí, ať vlády tyto informace nemohou tajit!

10. září 2012 v 20:23 | light7 |  Ostatní
Největší odhalení všech dob: Nadace Keshe hodlá zpřístupnit celému světu 21. září 2012 převratné technologie, které znamenají okamžité řešení problémů životního prostředí, zdraví, dopravní, energetické a potravinové krize ...
PS: nezapomeňte si zapnout slovenské titulkyUsmívající se

Šokující plány elit na Nový Barbarský Světový Řád: Přetvoříme lidskou společnost na sloužící otroky bez možnosti změny

2. září 2012 v 11:08 | light7 |  Ostatní
V roce 1988 dr. Dunegan svoji vzpomínku na tuto přednášku, kterou pronesl dr. Day, svěřil paní Randy Engelové z organizace US Coalition of Life a namluvil ji na magnetofonový pásek. Popisuje "Nový systém světa", který už je implementován a který svět obrátí naruby. Dr. Day si přál, aby se oněch tehdejších 80 lékařů, kteří byli účastníky této přednášky, na to mohlo připravit. Přepis magnetofonového záznamu najdete zde a měli byste si jej co nejpřesněji prostudovat.


Co s námi chtějí udělat

Naši političtí a kulturní "vůdcové" jsou komplici v komplotu s cílem přetvořit lidskou společnost tak, aby mohla sloužit globální finanční elitě jako otroci. Lži o válkách, terorismu, hospodářských krizích, změně klimatu, nedostatku energie atd. na jedné straně a manipulace pomocí masových sdělovacích prostředků, zábavy, trendů módy a jiné propagandy na straně druhé se používají k tomu, aby byl krok po kroku zaveden orwellovský policejní stát.
Že tento plán skutečně existuje, to prokazuje následující vyjádření dr. Lawrence Dunegana o jedné přednášce, které se dr. Dunegan zúčastnil a kterou přednesl dr. Richard Day. Dr. Day byl národní lékařský ředitel (national medical director) Rockefellerem sponzorované "Planned Parenthood" neboli organizace pro Plánované rodičovství. Dr. Day tuto svoji přednášku pronesl na shromáždění Sdružení amerických dětských lékařů v Pittsburghu 20. března 1969!
V roce 1988 dr. Dunegan svoji vzpomínku na tuto přednášku, kterou pronesl dr. Day, svěřil paní Randy Engelové z organizace US Coalition of Life a namluvil ji na magnetofonový pásek. Popisuje "Nový systém světa", který už je implementován a který svět obrátí naruby. Dr. Day si přál, aby se oněch tehdejších 80 lékařů, kteří byli účastníky této přednášky, na to mohlo připravit. Přepis magnetofonového záznamu najdete zde a měli byste si jej co nejpřesněji prostudovat.
Jde o "The New Order of Barbarism - Nový řád barbarství", který dr. Dunegan namluvil na tři magnetofonové pásky. Dr. Richard Day, který zemřel v roce 1989, byl členem tohoto "Řádu" a v době této své veřejné řeči byl také profesorem dětského lékařství na škole Mount Sinai Medical School v New Yorku. Ke shromážděným dětským lékařům promluvil "neoficiálně" o plánu globální elity, která vládne západnímu světu a která si přeje zavést celosvětovou diktaturu, celosvětové tyranství, obecně nazývané "Nový světový řád", vytvořený z jedné celosvětové vlády a jednoho celosvětového náboženství.
Dr. Day své posluchače vyzval, aby si nedělali žádné poznámky a aby vypnuli všechna svá zařízení pro záznam zvuku a obrazu. Na úvod řekl, že dříve by o tom nesměl promluvit, ale nyní (v roce 1969) už o tomto tajném plánu může volně hovořit, neboť "vše je připraveno a nikdo nás už nemůže zastavit."
"Někteří z vás si myslí, že mluvím o komunismu. Ale to, o čem mluvím, je mnohem větší než komunismus!"

Zde je heslovitě souhrn jeho řeči:
snížení počtu obyvatelstva; děti lze mít jen na úřední povolení; nový smysl sexu; sex bez rozmnožování; zábrana početí univerzálně k dispozici; objasňování sexu mládeži jako nástroj světovlády; finanční podpora umělých přerušení těhotenství jako cesta ke snížení počtu obyvatelstva; podpora homosexuality; homosexuálům bude dovoleno vše; technologie pro rozmnožování bez sexu; rozbití rodiny; nápomoc ke smrti a "pilulka smrti"; přístup k zaplatitelné péči o nemocné omezit, abychom se zbavili starých lidí; přístup k léčení bude přísně kontrolován; likvidace nezávislých soukromých lékařů; potíže s diagnostikováním nových neléčitelných nemocí; utlumení léčby rakoviny jako prostředek ke snížení počtu obyvatelstva; vyvolávání srdečních záchvatů k vraždění lidí; výuka ve škole zaměřená na uspíšení puberty a vývoje žáků; splynutí všech náboženství; stará náboženství musejí zmizet; změna Bible změnou klíčových slov; výuka ve škole jako nástroj indoktrinace; více času stráveného ve škole, ale děti se přitom nic nenaučí; kontrola přísunu informací; školy jako centrum obce; určité knihy prostě z knihoven zmizí; změny zákonů, které způsobí společenský a mravní chaos; podpora užívání omamných látek, aby ve městech vznikla atmosféra feťáctví; podporování konzumace alkoholu; omezení svobody cestovat; nezbytnost zřídit víc věznic; používání nemocnic jako věznic; žádné psychologické a tělesné bezpečí; kriminalita využívaná k řízení společnosti; omezení průmyslové dominance USA; přesuny lidů jednotlivých zemí a přesuny hospodářství; vyrvání ze společenských kořenů; sport jako prostředek k přestavbě společnosti; sex a násilí v zábavě; implantované identifikační průkazy; kontrola potravin; kontrola počasí; jasná znalost toho, jak lidé fungují k tomu, aby dělali to, co se od nich požaduje; falšování vědeckých poznatků; používání terorismu; televize, která člověka pozoruje; mít vlastní domov patří minulosti; nástup totalitárního globálního systému.

To dr. Day oznámil ve své řeči již v roce 1969!
Kolik bylo z tohoto plánu od té doby uskutečněno? Velmi mnoho! Když se podíváte na určité body v tom přehledu, pak pochopíte, co se se světem a s námi děje.

Některé z nich jsem vybral:
chtějí nám všem implantovat čip, aby nás mohli najít a identifikovat a aby nás takto mohli střežit, kontrolovat naše pohyby a zaznamenávat naše nákupy. Zároveň chtějí zavést platební styk bez hotových peněz, kdy peníze budou v čipu, a jen čipem bude možné platit. Nežádoucím osobám čip prostě vypnou, aby je tak pomocí těchto peněz také "vypnuli".
Použijí "jednu nebo dvě atomové bomby, aby lidi přesvědčili, že to myslí vážně," řekl Day. Neřekl ovšem, kdo jsou ti "oni", ale jejich jména lze uhádnout. Protože pracoval pro Rockefellery, lze předpokládat, že myslel Rockefellery a jejich nadřízené, Rothschildy.
To potvrzuje názor mnoha lidí, že globální finanční elita a vlastníci centrálních bank jsou odpovědni za většinu válek a za terorismus, které pro ně inscenují jejich poslušní lokajové: tajné služby MI6, Mossad a CIA. Dr. Day k tomu řekl, že "světové války jsou nadbytečné" kvůli nebezpečí výměny úderů jadernými zbraněmi, proto bude místo nich použit terorismus. Uvědomme si, že to bylo v roce 1969, a on už mluvil o terorismu!
Řekl, že jsou vždy dva důvody pro vše, co Rockefellerové/Rothschildové dělají: jeden zdánlivý důvod, který se předloží důvěřivým lidem, a skutečný důvod. Například, oteplení klimatu jako důvod pro snížení emisí oxidu uhličitého se lidem předkládá jako naléhavé opatření pro záchranu planety před katastrofou ze změny klimatu, skutečným důvodem je přitom kontrolovat tyto lidi pomocí komplexu viny a dluhů, přestavět společnost, umožnit zvýšit daně a prodat elektřinu vyrobenou štěpením jader atomů jako jedinou záchranu před zhroucením klimatu.
Dr. Day řekl, že sex bude naprosto oddělen od manželství a od rozmnožování, bude tedy propagována sexuální volnost, aby se napomohlo promiskuitě, aby se rozvrátila rodina a manželství a aby se zredukovala populace. Umělé přerušení těhotenství, rozvod a homosexualita budou považovány za zcela přijatelné a normální. Lidé se budou moci netlumeně vyžívat ve všech svých chtíčích a sklonech. Celá společnost bude "sexualizována" a sex se bude provozovat veřejně. Vše bude dovoleno. Vlastním cílem toho je zcela oddělit sex od rozmnožování. Děti se mají plodit bez sexu, nejlépe v továrnách. Tento úkol převezmou koncerny. Velikost rodiny bude omezena přesně tak jako v Číně.
Udělá se vše pro to, aby rodina nezůstala pohromadě. Ženy mají pracovat a stále více lidí bude zůstávat zcela osamocených. Děti budou už jako batolata odebrány z dosahu výchovy svými rodiči a budou politicky korektně indoktrinovány. Dívkám už nebudou jako vzor předkládány rodina a výchova dětí, jejich povinností bude podávat výkon a budovat si "kariéru". Dívkám se bude říkat, že mají být přesně stejné jako chlapci, a obráceně. Záměrem je vytvořit bezpohlavního člověka, neutrum. Ženy mají nosit mužskou módu, například kalhoty, a muži se mají chovat stále více žensky. Klíčové slovo: transsexuálové.
K zestejnění světové pospolitosti budou podporovány takové druhy sportu, které lidem dávají pocit, že jsou "světoobčany", jako je kopaná, hokej, odbíjená. Tyto druhy sportu také mají pěstovat obě pohlaví. Ryze mužské druhy sportu jako ragby nebo americký fotbal budou muset zmizet. Sportovní události, jako Olympijské hry a mistrovství světa, budou inscenovány jako kolosální spektákl s velkým dopadem v masových sdělovacích prostředcích a budou rovněž podporovat zestejnění světa.
Dr. Day řekl, že Amerika bude deindustrializována. To ovšem vidíme na celé té vlně outsourcingu a na právě probíhající likvidaci automobilového průmyslu. Každá část světa se bude specializovat a tak se stanou jedna na druhé závislými. Žádná země už nebude smět být soběstačná. Day popsal globalizaci, jenže tento pojem tenkrát ještě neexistoval. V roce 1969 už také řekl, že americký průmysl bude podkopán a bude prezentován jako neschopný konkurence. USA se stanou střediskem zemědělství, špičkové techniky, komunikací a vzdělávání.
Pornografie, násilí a obscénnost budou v televizi a v kině přibývat. Lidé budou vůči násilí a pornografii desenzibilizováni. Budou stále více hrubnout a budou bezcitní. Sex nebude mít nic společného s láskou, nýbrž bude se prostě kupovat a konzumovat. Tito lidé mají mít názor, že materialismus je to nejvyšší, že život je krátký, nebezpečný a brutální. Silnější vítězí, kdo má na konci nejvíc, ten je vítězem.
Budou zde nezaměstnanost a masové migrace obyvatelstva, aby byly rozvráceny a z kořenů vyrvány dlouho existující a konzervativní pospolitosti lidí. Otevřením hranic, resp. vědomým připuštěním proudů uprchlíků budou naše společnost a kultura "zvodněny". S cizími lidmi se bude zacházet lépe než s domácími, tito příživníci na sociálním systému, kteří přišli ze zahraničí, budou dokonce upřednostňováni. Lidy jednotlivých zemí se budou muset vzdát svých jazyků, své individuality a svých tradic a zapřít svůj původ a rozplynout se v jednotné nekulturní kaši.
Dr. Day řekl, že léčba rakoviny je v Rockefellerových ústavech a výzkumných laboratořích k dispozici, utajuje se však v zájmu zdecimování obyvatelstva. Řekl také, že bude zaváděno mnoho nemocí vytvořených lidmi a bude k tomu docházet stále častěji. Jak to, že už několik roků se objevují všechny ty epidemické choroby jako AIDS, SARS, ptačí chřipka atd.? Dr. Day v roce 1969 o tomhle přece nemohl nic vědět.
Dr. Day, který za 2. světové války pracoval v oblasti manipulace s počasím, řekl, že počasí lze používat k vedení válek nebo k vyvolávání sucha a hladomorů. "Tím nemyslím rozprašování krystalků jodidu do mraků, aby se spustil déšť, ale SKUTEČNOU kontrolu počasí." Jsou to chemtrails?
Dodávání potravin bude přísně kontrolováno a nikdo už nebude smět pěstovat potraviny pro vlastní spotřebu, aby například "pomáhal těm, kteří by z tohoto nového systému uprchli." Bude zakázáno pěstovat si vlastní potraviny s odůvodněním, že to není bezpečné. Codex alimentarius je přesná realizace tohoto plánu. V pozadí jsou potravinářské velkokoncerny, které mohutně ovlivňují tvorbu zákonů, aby si zabezpečily monopol na potraviny. Viz také federální zákon USA (Sněmovna reprezentantů 875), který pod záminkou bezpečnosti znemožňuje pěstovat si vlastní potravu.
Co jsou genově upravené rostliny a takzvaná terminátorská osiva, která vzklíčí jen jednou, ale nedokážou se množit, jiného než totální kontrola potravin? Rolníci tisíce let žijí tak, že si část úrody ponechají jako osivo pro příští osev. Agrární koncerny tuto kulturu rolníků naprosto zlikvidují. Budou nyní muset každý rok od těch zločinců kupovat nová semena. Citát z projevu Henryho Kissingera: "Kdo kontroluje potraviny, kontroluje svět."
Jak je vůbec možné schválit pro ně patent na geny, tedy na život? Vždyť je to perverzní. Oni život stvořili? Ne, ukradli ho a patentovali, aby se napakovali gigantickými zisky a aby způsobili, že všichni lidé na nich budou závislí.
Řekl také, že lidé budou kontrolováni pomocí informací, které budou dostávat. Tyto informace budou vybrané. Ne každý občan bude smět mít knihy. "Určité knihy zmizí z knihoven." Klasická literatura bude citlivě pozměněna (s Goethem už to udělali). Lidé budou muset navštěvovat školu déle, ale nic se přitom nenaučí a budou stále "hloupější".
Možnosti cestovat budou omezeny. Přihlížíme tomu, jak s výmluvou, že nás chrání proti terorismu, jsou už v Americe vedeny Černé seznamy osob, které mají zakázáno cestovat, takzvaný "No Fly List", který už obsahuje skoro 1 milion jmen. Jak se člověk na tento seznam a opět z něj dostane, není známo, závisí to na libovůli orgánů. Všechny osoby, které chtějí přicestovat do USA, se nejnověji musejí napřed přihlásit přes internet a vyplnit formulář s mnoha soukromými informacemi. Kdo nedostane zelenou, toho letecké společnosti nesmí vzít ani na palubu.
Day také říká, že bude znemožněno soukromě vlastnit domy. Cena domů a jejich financování budou postupně zvyšovány tak dlouho, až už si je nikdo nebude moci dovolit. Lidé, kteří nějaké domy vlastní, si je budou smět ponechat, ale postupně během roků to bude zvláště pro mladé rodiny stále nedosažitelnější. Tito mladí lidé se mají stát nájemníky a žít v bytech. Stále víc domů bude prázdných. Nikdo je nebude schopen koupit. Už to tu máme, to je krize hypoték.
Řekl, že lidé, kteří tohle všechno nechtějí, budou "humánně odstraněni." Nestanou se mučedníky:"ti lidé prostě zmizí."


Důsledky

Šupiny nám padají z očí. Poznáváme to, co bylo řečeno v roce 1969. Vidíme, jak jsme hromadnými sdělovacími prostředky vedeni k naprosto perverzní "tolerantnosti" a "politické korektnosti". Krok za krokem je zvyšována mez našeho schvalování nemorálního chování, sobectví, vyžívání se v požitcích, omezování svobod a "zcela samozřejmých" zákonů, my dokonce věříme ospravedlněním, která nám byla touhle propagandou nacpána do hlavy tak vehementně, že se vzdáváme své vlastní totožnosti a stavíme se na obranu svého zotročení.
Věříme, že se musíme stát světoobčany, že jsou skuteční teroristé, že války jsou jen mírové mise, že islám chce zničit naši kulturu, že bankovnímu systému lze důvěřovat, že vlády a politici chtějí pouze naše dobro, že hromadné sdělovací prostředky hlásají vždy pravdu a že koncerny usilují o naše blaho. Přitom je tohle všechno lež a pravý opak je pravdou.
Každý, kdo se pokusí svým bližním objasnit, co se vlastně děje, je pošpiněn jako báchorkář a "spiklenecký teoretik". Přitom žijeme v tom největším spiknutí vůbec. To je ale právě na celé věci to nejpodlejší a zároveň nejrafinovanější. Lidstvo se zapletlo do sítě a nevidí, jak její "designér" vše kontroluje.
Dr. Day řekl, že politici jsou manipulováni, "aniž by si toho všimli." To znamená, že jejich selhání v tom, aby nás před tímto satanistickým spiknutím ochránili, je zrada toho nejtěžšího kalibru. Musíme ty upřímné mezi nimi zalarmovat a taky jejich vykonavatele, vojáky a policii. Civilizace je na rozcestí. Jsme ve velkém nebezpečí a musíme se proto zorganizovat do malých, nezávislých jednotek.
Lidem se vede špatně a jsou nyní vůči těmto informacím mnohem vnímavější. "Hospodářská krize" je vytvořena úmyslně a je součástí jejich agendy pro policejní stát. Musíme to vysvětlit těm lidem, kteří se domnívají, že události, které se dějí, jsou pouhá náhoda. Rockefellerové/Rothschildové a jejich zrádní lokajové se neprosadí, pokud aspoň 5 procent lidské masy tuto pravdu pochopí.
Ti pokrokoví, levice a Zelení se musejí poučit, že "liberální pokrok" a "změna" vlastně vedou k totalitární světovládě. To je ta "změna", ve kterou mají věřit. Je to naprosto pomatená víra. Dr. Day řekl v roce 1969: "lidé budou donuceni zvyknout si na neustálé změny. Já sám jsem byl liberální levičák. Jestliže já jsem schopen vidět pravý smysl oněch slov změnit svět, pak toho musejí být schopni i jiní."
Musíme udělat skutečné kroky k tomu, abychom ubránili sebe, svoji rodinu a svoji svobodu.
Celá naše společnost a kultura jsou založeny na podvodu, na ústředním švindlu, monopol na peníze státu má v rukou pouhá kabala soukromých bankéřů. Ti vytvořili podvodný systém jen ze vzduchu, který nás ale všechny kontroluje, vykořisťuje, zotročuje a obrovsky nám škodí. Používají tuto svoji moc k tomu, aby svůj monopol rozšířili na každý aspekt našeho života tím, že manipulují s událostmi ve světě a se společenským chováním lidí.
Jedinou cestou, jak zachránit civilizaci před světovou diktaturou a před zhroucením, je zestátnit a demokratizovat centrální banky, pokud je dokonce úplně neodstranit. Vrší se stále rychleji rostoucí hora dluhů, která všechno tíží a dusí. Tohoto jařma se musíme zbavit a poslat ty pracháče k čertu, místo abychom je, jak se to stále znovu děje, ještě víc našimi daněmi "zachraňovali".
"Chcete-li i nadále být otroky bank a chcete-li i nadále za svoje vlastní otroctví platit, pak dál nechte banky vytvářet peníze a kontrolovat úvěry." Sir Josiah Stamp, ředitel banky Bank of England v letech 1928 až 1941.zdroj, translation OSUD.cz 2010

Aspartame E951

1. září 2012 v 14:19 | light7 |  Ostatní
Umělé sladilo aspartame začali používat před 25 lety. Dnes je součástí mnoha potravin a to navzdory podezření, že vážně poškozuje zdraví.

Veřejnost nicméně začíná procitat, což se projevuje na odmítání výrobků s tímto sladidlem.

Co udělá výrobce, jehož výrobek začne veřejnost odmítat z důvodu obavy o své zdraví? Stáhne jej z trhu? Možná dříve. Dnes je jiná doba. Přejmenuje jej.

A tak se z aspartamu pomalu stává AminoSweet.

Myslím, že je dobré to vědět.

Zdroj: http://rense.com/general89/aminosweet.htm